Altres projectes

Filosofia

Al Centre Educatiu 0-3 Patufet fa uns cursos que s’està portant a terme el Projecte de Filosofia en els grups d’ infants de  2-3 anys. A través de la filosofia pretenem afavorir la pràctica de pensament en els infants a través de la reflexió i del diàleg.

Ho treballem a través dels contes, dels jocs motrius  i de l’art, per tal d’arribar a que l’infant tingui un pensament més flexible, crític, imaginatiu, creatiu i autònom.

Les propostes de filosofia tenen com a objectiu promoure el pensament, reflexionar sobre les conseqüències, fer hipòtesis, dialogar… sobre les diferents propostes pensades i proposades per l’educadora del grup.

En definitiva… Pensar millor per si mateixos!

Espais de trobada amb famílies

Cada dos mesos, en els grups de 0-1 i 1-2 les famílies de tot el grup poden passar una tarda a l’aula del seus fills i filles, per tal de poder veure com es desenvolupa l’estada a l’escola, com es relacionen els infants entre ells, com juguen.  És un espai per poder compartir experiències o dubtes amb d’altres famílies. On també es desenvolupen propostes conjuntes famílies, infants i educadora.

El nostre Projecte Educatiu

El Centre Educatiu 0-3 Patufet està situat al barri de Can Beltran de Sant Feliu de Llobregat.

Disposa de set aules amb accés directe al jardí i una altra amb accés a la sala d’usos múltiples. Els espais afavoreixen la interrelació entre els infants ampliant-se les experiències educatives més enllà de les pròpies aules.

L’equip educatiu acompanya els processos d’aprenentatge de tots els infants, amb amor i respecte, partint dels seus propis interessos i necessitats, fomentant l’esperit crític i investigador.

L’escola compta amb un equip directiu format per la directora del centre i la coordinadora pedagògica, una educadora titular i una de suport per aula, en moments concrets del dia, una cuinera, dues netejadores i personal de manteniment. També comptem amb unes hores d’assessorament psicològic per part del CDIAP.

Ens definim com un centre aconfessional, apolític, plural i integrador, que es basa en el respecte i la tolerància. Practiquem una educació per a la igualtat sense discriminació de cap tipus. Reconeixem l’ús de la llengua pròpia de cada nen, no obstant això, com a referència la llengua vehicular del centre és el català.

El nostre projecte educatiu es caracteritza per:

  • Parteix d’una concepció d’infant que és actiu, competent, protagonista del seu propi aprenentatge, amb curiositat per fer i aprendre. Infant que creix a partir de les seves pròpies vivències i experiències, tenint en compte la individualitat de cadascun d’ells, amb respecte i confiança.
  • La cura i educació dels infants és una tasca compartida per escola i família. Per aquest motiu hi són presents diferents espais d’intercanvi i convivència entre famílies i mestres, per tal d’establir un llaç de confiança indispensable. Oferim la possibilitat de realitzar diferents estades per part de les famílies dins l’horari d’escola i en la quotidianitat de la mateixa. Així mateix l’escola compta amb el Consell de Participació i l’ AFA (associació de famílies).
  • Espais i materials pensats i preparats amb intenció educativa amb la finalitat de generar aprenentatges. Aquests espais són motor per a la reflexió, per a l’experimentació, per al descobriment, per a la manipulació, la comunicació… Espais on cada infant pot aprendre al seu ritme i on la diversitat és viscuda com una riquesa per a l’intercanvi i la convivència.
  • Tenen caràcter educatiu totes les activitats de vida quotidiana de cura i necessitats dels infants tals com afecte, alimentació, descans, higiene, joc…

Volem que la nostra escola sigui un lloc on els infants i les seves famílies se sentin atesos, respectats i estimats. Un lloc per créixer jugant, per descobrir el món i als altres.

Us oferim una escola per compartir i conviure, per tenir experiències que portin a l’infant a ser una persona autònoma i feliç.

Ho fem des de la pròpia vida quotidiana i el joc, oferint propostes educatives que permetin a l’infant incorporar, mirar, entendre, comprendre, estimar…