Les conquestes

Els primers mesos de vida, el pas dels dies, de les setmanes, dels mesos, comporta un reguitzell continu de conquestes en el dia a dia de l’infant. Conquestes motores, cognitives, emocionals, socials. Tot tipus de conquestes que s’entrelliguen, s’interrelacionen i es potencien les unes a les altres a través de les seves experiències.

A nivell motriu anem conquerint postures i enfortint el to muscular. Estirar-se, seure, reptar, gatejar, moviment, aguantar-se amb recolzament, sense, i, finalment, les primeres passes. Aquest vocabulari i evolució estan molt present en aquesta etapa. En l’aspecte emocional, anem familiaritzant el nous adults del nostre entorn a l’estança, i cada cop ens sentim més confortables en els braços de l’Ivan, l’Alba o l’Ali.

Per afavorir les destreses motores que acompanyen aquesta evolució, oferim noves propostes, nous reptes, que conviden a anar millorant les nostres capacitats de moviment.

La darrera conquesta que hem adquirit aquesta setmana, és la de l’exterior. Aprofitant la bonança dels darrers dies hem fet les nostres primeres sortides al jardí, un nou espai que comporta noves possibilitats, per seguir en aquest camí que vam emprendre ja fa uns mesos.

Seguim avançant.

Estança de Gegants

L’estança és un espai ampli i adequat per a afrontar el dia a dia, descobrir i satisfer les necessitats de curiositat de l’infant. Van incorporant de manera natural i gradual l’espai, els elements que el formen i les persones que l’acompanyen. Compartim mentre creixem, creixem quan ho gaudim, gaudim perquè explorem i explorem compartint.

Els jocs de falda són una eina fonamental per arribar, de manera fluida i orgànica, a enfortir el vincle entre els infants i els adults que en tenim cura.

Elements com el mirall, ajuden a la descoberta d’un mateix en les edats primerenques.

Primeres setmanes a l’estança dels Gegants

Ja portem unes setmanes de curs, i anem sentint-nos cada cop més a gust.

Bruno mira més enllà

És temps d’anar-nos coneixent i de cobrir les necessitats de cada infant. La son, la gana, el cansament, l’afecte; ens anem mostrant i hi trobem resposta en aquells adults que ens acompanyen. 

Daniela i Adriana juguen amb la panera dels tresors
Panera dels tresors
Panera dels tresors

Les propostes de descoberta estan centrades en les diferents paneres dels tresors, que ens permeten anar descobrint les propietats de cada objecte a través dels sentits, en especial la vista i el tacte, duent-nos, sovint, els objectes a la boca.

Margot amb la panera

Les textures, els colors, les temperatures i altres propietats d’objectes de fusta, metall, plàstic i altres materials, ens ajuden a anar coneixent el món, i la seva presència ens motiva i ens dóna al·licients per seguir descobrint.